Chuẩn đoán ô tôChuẩn đoán ô tô. Chuẩn đoán ô tô là việc tổng hợp các chuẩn đoán các hệ thống, cơ cấu trên xe, vì vậy công việc này phụ thuộc vào các biểu hiện cụ thể trong thực tế của ô tô. Ví dụ như khi động cợ không khởi động được thì có thể do nhiều nguyên nhân như: hỏng bu di, hết điện bình ắc qui, máy khởi động không quay, …; Do đó sẽ khó để có thể có được một qui trình chung khi chuẩn đoán kỹ thuật chung cho cả ô tô, việc chuẩn đoán này sẽ phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và kiến thức thực tế vì vậy sàn ô tô vĩnh phúc hôm nay thấy sự cần thiết của việc chuẩn đoán nên sẽ giới thiệu cho bạn đọc về vấn đề này.

Để có được kiến thức và kỹ năng chuẩn đoán chung ô tô, cần tìm hiểu những nội dung sau đây:

  • Chất lượng sản phẩm: để quản lý chất lượng của sản phẩm phải dựa vào các tính năng yêu cầu của sản phẩm trong những điều kiện sử dụng nhất định, bởi vậy mỗi sản phẩm đều được quản lí theo những chỉ tiêu riêng biệt. Một trong những chỉ tiêu quan trọng là độ tin cậy. Khi đánh giá độ tin cậy phải dựa vào các tính chất và chức năng yêu cầu, các chỉ tiêu sử dụng của đối tượng trong khoảng thời gian nhất định tương ứng với chế độ và điều kiện khai thác cụ thể
  • Độ tin cậy là một trong những đặc trung quan trọng nhất về chất lượng máy và chi tiết máy nói chung và ô tô nói riêng. Độ tin cậy cao được thể hiện bằng khả năng đảm bảo các chức năng đã định mà hầu như không hư hỏng, đồng thời các chỉ tiêu sử dụng được duy trì ở mức cho phép trong khoảng thời gian yêu cầu hoặc trong một quá trình thực hiện một khối lượng công việc qui định.

Độ tin cậy được qui định theo các tính chất sau: tính không hỏng, tính bền lâu, tính thích ứng sữa chữa, tính sẵn sàng

Chuẩn đoán ô tô

Chuẩn đoán ô tô

Các yếu tố làm giảm sự tin cậy:

  • Chất lượng vật lệu, công nghệ chế tạo lắp ghép…
  • Điều kiện sử dụng: môi trường , trình độ người sử dụng, điều kiện bảo quản chăm sóc, chất lượng nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn..
  • Sự mài mòn vật liệu giữa các bề mặt có chuển động tương đối

Để duy trì trạng thái kỹ thuật ô tô ở trạng thái làm việc với độ tin cậy cao nhất, người khai thác phải luôn tác động kỹ thuật vào đối tượng khai thác: sửa chữa bảo dưỡng theo chu kỳ. Trên đây là những yêu cầu của chuẩn đoán ô tô bạn cũng có thể tìm hiểu thêm bơm xăng bằng cơ khí tại đây. Nếu có nhu cầu mua bán ô tô cũ tại vĩnh phúc hãy liên hệ với chúng tôi.